Zarząd:

Prezes Zarządu – Marta Pawłowska

Komisja rewizyjna:

Oliwia Baranek
Tomasz Gorzkowski
Adam Rapeła