Zarząd:

Prezes Zarządu – Marta Pawłowska

Komisja rewizyjna:

Magdalena Wiślicka
Tomasz Gorzkowski
Adam Rapeła