Aktualizacja danych

W związku z nowym regulaminem i rankingiem prosimy o jak najszybsze zaktualizowanie danych:

Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
Miasto (będzie widoczne w rankingu):
Mail
:
Numer telefonu:
Data urodzenia:

Wysyłając uzupełnione informacje na maila: tenisplazowy@gmail.com
W przypadku braku aktualizacji mogą wystąpić problemy w: punktach rankingowych, licencjach, zgrupowaniach itp.